Dragă client,

Pentru că faci parte din comunitatea clienților -Sc Amelia Alisa Srl –alias,Salon Alisa trebuie să știi că responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de datele tale personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Acum, este un moment potrivit să îți explicăm câteva aspecte importante.

Scopul prelucrării datelor personale

Așa cum știi, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop mentinerii unei legaturi permanente cu tine.Datele tale personale sunt prelucrate pe toată perioada in care tu ne permiti acest lucru.

 Mai exact noi, la Sc Amelia Alisa Srl-alias Salon Alisa- prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

    stabilirea de programari pentru serviciile pe care ti le oferim
    confirmarea programarilor create online
    reprogramarea ta in cazuri de necesitate(imbolnavirea personalului,pana lumina-gaz-apa-etc, sau alte situatii speciale care o impun)
    eliberarea  cardului  de fidelitate
    realizarea unor interese în beneficiul tău, precum:
        marketing direct pentru promovarea produselor, ofertelor si serviciilor noastre
        evaluarea gradului tău de satisfacție
        determinarea/evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu  pentru a-ți oferta produse, servicii cât mai potrivite

Prelucrarea datelor tale  o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Mai jos, pe scurt, îți explicăm drepturile tale:

    Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
    Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
    Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
    Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
    Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
    Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Sc Amelia Alisa Srl –alias Salon Alisa,nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le ceri pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Sc Amelia Alisa Srl –alias,Salon Alisa prin:

    poștă la Str.B.P.Hasdeu,nr.82
    telefon la 0745485869,  de luni până vineri între orele 09.00-20.00
    e-mail la salonalisa@yahoo.com

În plus, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail salonalisa@yahoo.com, iar dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect.
Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Sc Amelia Alisa Srl-alisa Salon Alisa-rămâne un partner responsabil și foarte atent în ceea ce privește datele clienților sai.
Nu rata să te bucuri de experiențe excepționale alături de noi !

Îți mulțumim pentru încredere,
Echipa Sc Amelia Alisa Srl-alias Salon Alisa