Salon de infrumusetare Alisa Salon de infrumusetare Alisa Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.82, Cluj-Napoca 400371 +40745485869 35 Lei - 500 Lei

Politica GDPR
Dragă client.

Pentru că faci parte din comunitatea clienților Salon Alisa (SC Amelia Alisa SRL) trebuie să știi că responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de datele tale personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Acum, este un moment potrivit să îți explicăm câteva aspecte importante.

Scopul prelucrării datelor personale

Așa cum știi, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop mentinerii unei legaturi permanente cu tine. Datele tale personale sunt prelucrate pe toată perioada in care tu ne permiti acest lucru.

 Noi prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

  -stabilirea de programari pentru serviciile pe care ti le oferim
  -confirmarea programarilor create online
  -reprogramarea ta in cazuri de necesitate(imbolnavirea personalului,pana lumina-gaz-apa-etc, sau alte situatii speciale care o impun)
  -eliberarea  cardului  de fidelitate
  -realizarea unor interese în beneficiul tău, precum:
         -marketing direct pentru promovarea produselor, ofertelor si serviciilor noastre
        -evaluarea gradului tău de satisfacție
        -determinarea/evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu  pentru a-ți oferta produse, servicii cât mai potrivite

Prelucrarea datelor tale  o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Mai jos, pe scurt, îți explicăm drepturile tale:

Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, In cazul în care  Salon Alisa nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le ceri pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Salon Alisa( Sc Amelia Alisa Srl ) prin:

    -poștă la Str.B.P.Hasdeu,nr.82
    -telefon la 0745485869,  de luni până vineri între orele 09.00-20.00
    -e-mail la salonalisa@yahoo.com

În plus, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail salonalisa@yahoo.com, iar dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect.
Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

 Salon Alisa rămâne un partner responsabil și foarte atent în ceea ce privește datele clienților sai.
Nu rata să te bucuri de experiențe excepționale alături de noi !

Îți mulțumim pentru încredere,
Echipa Salon Alisa